• İnme (Felç) rehabilitasyonu
 • Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu
 • Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu
 • Serebral Palsi (CP)
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Parkinson hastalığı
 • Beyin tümörü cerrahisi sonrası rehabilitasyon
 • Polio sekeli (çocuk felci)
 • İş kazası sonucu oluşan yaralanmalar
 • Miyopati rehabilitasyonu
 • Polinöropati rehabilitasyonu
 • Periferik sinir yaralanmaları
 • Karpal tünel sendromu, tarsal tünel sendromu, torasik outlet sendromu ve ulnar nöropati
 • Fasial paralizi (yüz felci)
 • Tortikollis