• İnme (Felç) rehabilitasyonu
  • Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu
  • Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu
  • Serebral Palsi (CP)
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Parkinson hastalığı
  • Beyin tümörü cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • Polio sekeli (çocuk felci)
  • İş kazası sonucu oluşan yaralanmalar
  • Miyopati rehabilitasyonu
  • Polinöropati rehabilitasyonu
  • Periferik sinir yaralanmaları
  • Karpal tünel sendromu, tarsal tünel sendromu, torasik outlet sendromu ve ulnar nöropati
  • Fasial paralizi (yüz felci)
  • Tortikollis